Apotekerbranchen

 • Bülow Management har gennem et langvarigt samarbejde med apotekerne i  den danske apotekerbranche, en stor erfaring for rådgivning og udvikling af kunde- og medarbejdertilfredshed.

  Apo Kunde

  Ved gennemførsel af kundetilfredshedsanalyser måles der på kundens tilfredshed og loyalitet samt apotekets grundlæggende niveau inden for relevante indsatser som f.eks. rådgivning og ventetid. Her analyseres hvilke indsatser der er væsentligst for at øge andelen af tilfredse og loyale kunder.

  Bülow har udviklet et koncept, hvor det er muligt at følge tæt op på kundernes tilfredshed med målinger på årlig basis. Det sker i år ét ved gennemførelse af en fuld kundetilfredshedsanalyse godkendt til akkreditering efter den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Derudover laves opfølgende statusmålinger for de mellemliggende år i akkrediteringens gyldighedsperiode.

  Apo Medarb

  Tilfredse og motiverede medarbejdere er altafgørende for at en virksomhed kan fungere optimalt. Dette er både gældende for det interne arbejdsmiljø, men ligeledes har medarbejdernes tilfredshed en stor sammenhæng med den service der leveres overfor apotekets kunder. En høj medarbejdertilfredshed medvirker derfor både til en sund arbejdsplads og tilfredse kunder, som øger den økonomiske profit. Derfor tilbydes en kvalificeret analysemodel, som giver det enkelte apotek en personlig og relevant analyse, som er løsnings- og forbedringsorienteret.

  Du får en undersøgelse, der ikke alene fortæller, hvorvidt medarbejderne er tilfredse eller ej. Analysen søger også at kortlægge, hvad der skaber tilfredshed/utilfredshed. Det er netop forudsætningen for at sikre en operationel handlingsplan og forbedringsindsats på baggrund af analysens resultater.

  WorkShop
  I forbindelse med gennemførte medarbejder- og kundetilfredshedsanalyser bistår Bülow ligeledes med rådgivning i form af en implementeringsorienteret workshop. Her faciliteres workshoppen med en af Bülow's dygtige rådgivere, som præsentere og fortolker resultaterne af analysen. Ligeledes udarbejdes en konkret målrettet handlingsplan for apoteket gennem inddragelse af medarbejderne. Dette sikre at medarbejderne tager ejerskab for forbedringsmulighederne, og implementeringen af disse i dagligdagen.

Vil du vide mere om Apotekerbranchen?

Rasmus Steen Malmstrøm er vores ekspert i Apotekerbranchen, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham