Kundefokus i Byggebranchen

 • BNKI er et evaluerings- og kundetilfredshedskoncept under Bülow Management, som varetager evalueringer af projekter i den danske byggebranchen.

  Gennem en længere årerække har vi arbejdet med udvikling af Kundefokus og evaluering indenfor byggeriet, og har udviklet konceptet Det Proaktive Kundefokus.

  Det er et proaktivt tiltag, som understøtter kundefokus gennem hele projektet og samarbejdsforløbet. Vi bidrager med med rådgivning og gennemførsel af tiltag såsom Forventningsafstemning, Samarbejdsworkshops og Løbende Evalueringsmøder.

  Det medvirker til, at den ambitiøse entreprenør og rådgiver fra start samt undervejs i kundesamarbejdet, er bevidst omkring hvilke specifikke krav og ønsker, der afstedkommer den højeste kundetilfredshed hos den enkelte bygherre. 

  Det Proaktive Kundefokus er udviklet i samarbejde med markedsledende, store og mellemstore aktører i byggebranchen, og sikre derved at alle aspekter, som vedrører kundens tilfredshed, afdækkes gennem forløbet.

  Bnki Forloeb 

  Det Proaktive Kundefokus er ligeledes et redskab der øger entreprenørernes og rådgivernes konkurrenceevne. I har muligheden for at dokumentere tidligere kunders tilfredshed med de gennemførte projekter via ProjektCertifikater med kundeudtalelser. Dermed står I stærkere, når I skal afgive det næste tilbud.

  Læs mere på www.bnki.dk 

Vil du vide mere om Kundefokus i Byggebranchen?

Rasmus Steen Malmstrøm er vores ekspert i Kundefokus i Byggebranchen, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham