BMerne

Jan Wittrup
CEO Ledelses- og Effektiviseringskonsulent

Effektiv Ledelse,Personlig sparring, Organisation og Ledelse, Effektiviseringer (BPR), Netværk

Rasmus Steen Malmstrøm
COO Ledelses- og Effektiviseringskonsulent

Proceseffektivisering (BPR), Analyser,Netværk, Organisation og Ledelse

Andreas Slot Larsen
Projektkonsulent, Bygningsingeniør

BNKI, Analyser, Apoteker, Rådgivning

Mathias Hansen
Projektkonsulent

BNKI, Analyser, Apoteker, Rådgivning