Bülow Management - et konsulenthus med fokus på effektivisering

Effektivisering via ledelse, processer, analyser og kultur.

Grundtanken hos os i Bülow Management er at hjælpe virksomheder til at sikre en effektiv sammenhæng mellem strategi, ledelse, medarbejdere, processer og resultater. Kort sagt at skabe effektive virksomheder.

Hos Bülow Management lægger vi vægt på, at vore metoder er enkle og effektivitetsskabende, samt at det høje kompetenceniveau blandt vore medarbejdere løbende videreudvikles gennem opgaveløsning, intern læring og vores tætte relationer til nationale og internationale uddannelses- og forskningsmilljø:

Vi fokuserer på Effektiv Forretningsudvikling via:

  • Effektive Processer via Business Proces Re-engineering (BPR)
  • Effektiv Ledelse, Sparring og Ledergruppeudvikling
  • Effektivitetsskabende Kultur
  • Effektive Analyser (Kundetilfredshed, Medarbejdertilfredshed, Ledelseskvalitet, Markedsanalyser)
Læs mere

MBTI Myers Briggs Type Indikator - en effektiv lederudviklingsproces

Forskningen, der ligger bag MBTI, med udgangspunkt i Jungs teorier om typologien, sikrer, at de resultater, der opnåes via MBTI, er særdeles valide. Vi har givet mere end 800 MBTI tilbagemeldinger til ledere gennem årene med udgangspunkt i forskningsbaseret MBTI Trin 2
Læs mere

Om Bülow

Historien om Bülow

Bülow Management A/S blev etableret i 1997. Vi har i alle årene arbejdet sammen med vore kunder ud fra en Excellence-filosofi, hvor vi sikrer sammenhænge mellem de resultater, der skal opnås og de indsatser og kompetencer, der er de mest nødvendige. Jørgen Lisberg, Henrik Bülow, Erik Johnsen, MBTI, EFQM Excellence og mange andre har været til stor inspiration for os, og dermed vore kunder.