Brancheanalyse 2020 - 5 års analyse af kundetendenser i Bygge- & Anlægsbranchen

 • BNKI KundeFokus - Hvad skaber en tilfreds kunde?

  Hos Bülow Management har vi i januar 2021 udgivet en ny version af brancheanalysen - "Hvad skaber tilfredse kunder?"

  Dette med afsæt i en stor mængde data i perioden 2016-2020, som led i arbejdet med BNKI KundeFokus hvor mere end 1.000 projekter er en del af datagrundlaget.

  Brancheanalysen bidrager med indsigt i branchens udvikling ift. kundetilfredshed. Baseret på mere end 10 års erfaring fra arbejdet med kundetilfredshed i branchen, indeholder den inspiration til hvordan man som aktør i branchen kan arbejde kundefokuseret og profitere heraf.

  Det kan du læse mere om i rapporten, som du finder ved at klikke på billedet ...

  Brancheanalyse 2020