Professionalisering af KundeFokus siden 2016

  • Fra 2016, efter det blev frivilligt at arbejde med Kundetilfredshed i anlæg- og byggebranchen, ses en radikal tendens i professionalisering af kundeorienterede tiltag hos ambitiøse anlægs- og entreprenørvirksomheder.

    Klik på billedet for at læse hele artiklen...

    Professionalisering Af Kundefokus Siden 2016 Forside