Business Process Re-engineering (B P R)

  • Det handler om at gøre det rigtige rigtigt - der er ingen grund til at automatisere tåbeligheder

    LEAN, BPR, VSM - ja der findes mange begreber for det at strømline forretningsprocesserne i en virksomhed.

    I Bülow Management har vi udviklet vore metoder til re-design af forretningsprocesser i samarbejde med vore kunder med anerkendte metoder som BPR og LEAN, som vores udganspunkt.

    Du kan læse  om de metoder vi anvender i forbindelse med re-design af forretningsprocesser, reduktion af gennemløbstider, fjernelse af unødvendige ansvarsskift, effektiviseringer m.v i Standard Excellent Proces