Analyse og Diagnose

 • De bedste beslutninger træffes på et kvalificeret grundlag

  Analyser udarbejdet af Bülow Management A/S har til formål at skabe vished om organisations styrker og forbedringspotentialer. Det gør vi ved at at diagnosticere organisationens kompetencer, værktøjer og lederadfærd.

  Undersøgelser udarbejdet hos Bülow Management A/S følger 3 steps:

  Step 1: Diagnosticere væsentlige indsatsområde ved at udvikle og tilpasse undersøgelsen til den unikke organisations visioner og mål gennem forudgående interviews med nøglepersoner

  Step 2: Gennemføre undersøgelse og identificere kritiske indsatser med afsæt i undersøgelses resultater

  Step 3: Udarbejde konkrete handlingsplaner til ledelse og procesejere. Ledelsen inddrages altid i processen og præsenteres for resultater og konkrete anbefalinger med henblik på at forankre læring og drive udvikling

   

   

  Via vores store erfaringsbase og høje teoretiske kompetencer, hjælper vi virksomheder til at få indblik i

   

  Det har i alle år været et særligt kendetegn for undersøgelser udarbejdet af Bülow Management A/S, at vi bruger statiske analysemetoder i vores rapportering af undersøgelsens resultater. Det sikrer at organisationen ikke blot får identificeret niveauet for de udvalgte indsatsområder, men at organisationen bliver præsenteret for de mest effektive indsatser. Nedenstående illustration er et eksempel på dette.

   

  Det gøres ved at teste relationer på tværs og sikrer at virksomheden træffer de mest effektfulde strategiske beslutninger.

   

  Den statistiske analysemetode ovenfor er et vitalt element i alle vores undersøgelser. Resultatet ovenfor illustrerer at organisationen opnår en større gevinst af at forbedre indsatsområdet "Tidsplan" fremfor indsatsområdet "Information". Formår organisationen at øge oplevelsen af indsatsområdet "Tidsplan" med 1 karakterpoint på en skala fra 1-5, så resulterer dette i en forøgelse af den samlede tilfredshed med 0,25.

   

  Uden denne statistiske analysemetoder risikerer organisationen at investere ressourcer i ineffektive indsatser fremfor at høste gevinsten af de effektive indsatsområder. Lad os hjælpe med at identificere indsatserne, så opnår I et større udbytte af ressourcerne.

   

Vil du vide mere om Analyse og Diagnose?

Morten Rishøj Søndergaard er vores ekspert i Analyse og Diagnose, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham