Udvikling af organisationens ledere

  • Skab rammerne for udvikling af lederne og dermed organisationen som helhed

    Medarbejder- & Ledelses-kvalitetsundersøgelse giver et detaljeret indblik i Tilfredsheden, Loyaliteten og Ledelseskvaliteten. I forlængelse heraf vil analysen samtidig indikere hvilke indsatsområder, der er afgørende for at udvikle netop disse tre resultatparametre.

    Dette indblik sker både på et overordnet virksomhedsniveau samt ved segmenteret præsentation ift. den enkelte afdeling i virksomheden. Ligeledes rapporteres resultater og indsatser for den enkelte leder, hvilket danner grundlag for et fokuseret ledelsesmæssigt værktøj til anvendelse for lederen. Herigennem får lederen mulighed for at forstå sin egen medarbejdergruppes tilfredshed, bekymring, forventninger til ledelsen mv..

    Foruden individuel lederudvikling bidrager analysen til at skabe det totale billede af virksomhedssituationen, som kan danne grundlag for vigtige strategiske beslutninger for videreudvikling af hele organisationen.

Vil du vide mere om Udvikling af organisationens ledere?

Morten Rishøj Søndergaard er vores ekspert i Udvikling af organisationens ledere, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham