Bülow Academy

 • Strategisk kompetenceudvikling – fra indkapslet træning til reel udvikling

  Bülow Management A/S har i årevis understøttet ledere og medarbejderes kompetenceudvikling gennem facilitering af udviklingsakademier i danske virksomheder.

  Vores erfaring er, at det er afgørende, at kompetenceudviklingsforløb tilpasses og gøres unikke i forhold til virksomhedens behov.

  Bülow Academy tilbyder en række forskellige udviklingsforløb alle med det formål at dygtiggøre andre, sikre en større personlig indsigt og ikke mindst sikre en reel implementering af den tillærte viden til gavn for både den enkelte og dennes virksomhed.

  Der kan være flere forskellige udviklingsområder som man som leder eller medarbejder med fordel kan dygtiggøre sig indenfor, men det er som nævnt vores erfaring, at en afgørende succesparameter er, at forløbene tilpasses virksomhedens behov i forhold til emner og indhold.

  Hos Bülow Management har det derfor altid været en dyd at sikre en egentlig forankring af praktisk viden samt tillærte metoder og teorier. Derfor er alle vores forløb ”D-U-I sikret”:

  D-U-I tilgangen betyder;

  1. Diagnose: Forud for alle forløb er en forudgående personlig analyse og tilbagemelding.
  2. Udvikling: På alle forløb er det erfarne konsulenter, der forestår formidling af viden. Vi anvender en lang række værktøjer, herunder Learning by Gaming. Alle værktøjer har det formål at sikre, at den tillærte viden ikke blot lagres i hukommelsen, men også kan anvendes i praksis.
  3. Implementering: Som afslutning på forløbene gennemføres en personlig sparringssamtale med det formål at sikre en reel anvendelse og implementering af den tillærte viden.

   

  Uanset om Academy etableres som et virksomhedstilpasset initiativ eller du deltager på et vores åbne moduler, har vi gode erfaringer med at sammensætte de helt rette udviklingsakademier bl.a. inden for følgende temaer:

  Klik på ovenstående links for at se nærmere omkring nogle af vores tidligere erfaringer for indhold af hvert tema. 

   

  Spillende indlæring:

  På Bülow Academy tror vi på at den gode indlæring forudsætter en praktisk anvendelse af viden og teori.

  Derfor benytter vi bl.a. værktøjet Learning By Gaming til at spille og konkurrerer omkring  de tillærte metoder og værktøjer på modulerne.

   

   Sted:

  Alle udviklingsforløb gennemføres som udgangspunkt ved mindst 6 deltagere og foregår i vores fantastiske rammer på Tranekær, Dallerupvej 5, 8781 Stenderup ved Horsens eller i egen virksomhed.