Organisations- og Ledelsesudvikling

 • Nødvendig, Enkel og Sikker Ledelsesudvikling

  Vore erfaringer - både som erhvervsledere og virksomhedskonsulenter - har lært os at ledelseskvaliteten er afgørende i forhold til at sikre et frugtbart samspil mellem virksomhedens strategier, kompetencer og ressourcer.

  Ledelseskvalitet har stor indflydelse på samarbejde og ledelse på alle niveauer i det organisatoriske hierarki - ikke blot mellem bestyrelse og direktion, men også i forholdet mellem direktion og mellemledere samt mellem mellemledere og medarbejdere.

   

  Ledelse er et fag, der skal vedligeholdes og udvikles

  I Bülow Management har vi solid erfaring inden for en bred vifte af strategier og metodikker til at facilitere resultatskabende ledelsesudvikling for den enkelte såvel som for det enkelte team og organisationen i sin helhed: 

  Her er et par eksempler: 

  • Afstemning af virksomhedens ledelsesfilosofi - hvad er God Ledelse her hos os?
  • Afdækning af behov for ændret ledelsesadfærd ift. God Ledelse
  • Udvikling, planlægning og gennemførelse af ledelsesudviklingsprogrammer ift. afdækket behov
  • Evaluering af gennemførte ledelsesudviklingsprogrammer

  Metoderne til ledelsesudvikling er mange og forskelligartede, men hos Bulow Management anvender vi udelukkende de metoder og rådgivningsformer som vi har erfaring med på en enkel og tilstrækkelig måde giver synlige resultater og understøtter de forandringsprojekter vi sætter i værk.

  Vore erfaringer viser desuden, at de fleste lederudviklingsaktiviteter ofte har vanskeligt ved at blive implementeret i virksomhedens daglige aktiviteter. Vi lægger derfor stor vægt på at de anvendte redskaber og aktiviteter er nøje afstemt efter virksomhedens aktuelle situation og kultur, for at sikre at de ønskede adfærdsændringer bliver realiseret.

Vil du vide mere om Organisations- og Ledelsesudvikling?

Jan Lodahl Wittrup er vores ekspert i Organisations- og Ledelsesudvikling, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham