BM Group´s - ledernetværk der også virker mellem samlingerne

 • BM Groups - netværk for ledere for hvem ledelse er et fag

  I Bülow Management satte vi os for ca. 9 år siden for, at samle ledere, for hvem ledelse er et fag, i nogle ledernetværk, hvor de kunne lære af hinanden, støtte hinanden i dagligdagen, få nogle gode oplevelser osv.

  Kontakt, reflektion, sammenhold og lederfællesskab er for os i BM nogle vigtige elementer, når vi taler om og faciliterer netværk.

  Vi startede op med 2 netværk i en hytte oppe i Sverige og senerehen har det udviklet sig til at vi idag faciliterer 6 netværk.

  Du kan her læse lidt om, hvad nogle af vore netværksdeltagere oplever i vores BM Groups

  Johnny Rønn, Ejerleder

  Et netværk er et sted hvor vi kommer for at give for at kunne få.

  Et netværk er ikke sted hvor vi kommer for at blive målt og vejet, men et sted hvor vi via fortrolighed og indsigt giver hinanden den nødvendige støtte og rådgivning.

  Et netværk er et sted hvor vores facilitator sørger for processen og professionelle indspark.

  Et netværk er et sted, hvor vi har det hyggeligt og professionelt.

  Alt dette lever BM Group´s op til.

   

   

  Sam Ravnborg, SKOV A/S

  "Vores BM gruppe er karakteriseret ved et stærk sammenhold som rækker langt udover de møder som Bülow Management planlægger. Dels holder vi kontakten på mail, men vi mødes også ofte mellem de regulære samlinger, og vi benytter hinanden, når vi har brug for det.

  Vi er en gruppe af meget forskellige personer med meget forskellige job-mæssig baggrund – men denne diversitet giver os samtidigt for alles vedkommende noget at byde ind med.

  Sammenholdet er ikke kommet af sig selv – det er opdyrket over længere tid under vores regulære samlinger, hvor vi ofte har fælles aktiviteter såsom madlavning, ture udendørs, spil og lign.

  Personligt har min deltagelse i BMG 2 været med til at jeg kender mig selv meget bedre – og man skal kende sig selv før man kan lede andre. Det har også givet en masse modspil, således at de ledelses relaterede udfordringer hverdagen byder, er mere overskuelige at håndtere og samtidigt håndteres bedre.

  Når vi mødes er der gerne en person som har en problemstilling som er mere presserende end resten – og vedkommende tildeles et hot-seat, hvor der er fuld fokus på den enkelte. Dette giver altid en masse både for den enkelte person, men også til resten af gruppen da det nemt kan være en selv, der står i en lignede situation i næste uge.

  BM Groups – Excellent sammenhold!"

  Sam Ravnborg 

   

   

  NYT NETVÆRK Praesentation Buelow

Vil du vide mere om BM Group´s - ledernetværk der også virker mellem samlingerne?

Jan Lodahl Wittrup er vores ekspert i BM Group´s - ledernetværk der også virker mellem samlingerne, så hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere kan du kontakte ham